-stomie

Složená slova končící –stomie (z latinského stoma = ústí) se používají při umělém vyústění orgánu na tělesný povrch. Nejčastěji užívané pojmy:

  • kolostomie – vyústění tlustého střeva (latinsky kolon = tračník) na přední stranu břišní, kde je stolice odváděna do zvláštních kolostomických sáčků. Trvalá kolostomie je nutná vždy, pokud byl při operaci konečníku (rekta) odstraněn i svěrač (sval, který uzavírá konečník, aby nemohla odcházet stolice), v jiných případech může být jen dočasná.
  • ileostomie – vyústění tenkého střeva (ilea), provádí se při totální kolektomii (vynětí celého tlustého střeva)
    Kolostomie nebo ileostomie jsou též označovány jako anus praeternaturalis (= nepřirozená řiť)
  • tracheostomie - vyústění trachey (průdušnice), které je nutné k zajištění dýchání při uzávěru dýchacích cest v oblasti hrtanu, po odstraněn hrtanu nebo u nemocných, kteří jsou dlouhodobě závislí na řízeném dýchání.
  • nefrostomie – umělé vyústění ledviny při hydronefróze pomocí katetru, který se přes kůži zavádí do ledvinné pánvičky

Více o kolostomii a zejména o potřebných pomůckách na webové stránce sdružení pacientů http://www.stomici.cz/