kolikvace, likvefakce

Kolikvace (z latinského colliquatio) = rozbřednutí, rozplynutí, zkapalnění, podobně likvefakce (liquefactio) = zkapalnění

Ke zkapalnění může dojít např. v odumřelé tkáni (kolikvační nekróza), např. při tuberkulóze, poleptané tkáni apod.