kolororadionavigace

Při operaci nádorů je zpravidla nutné i odstranění a vyšetření mízních uzlin. Pokud je to možné vyšetřuje se nejprve tzv. sentinelová uzlina.

Pro snazší orientaci je možno do oblasti nádoru vstříknout speciální barvivo, které proniká do lymfatických cév a obarví lymfatické cévy a spádové uzliny (včetně sentinelové uzliny), takže jsou snadno rozeznatelné. To se nazývá koloronavigace.

Při kolororadionavigaci se místo barviva používá radioaktivní látka, uzliny jsou pak detekovány pomocí sondy.