Komplexní onkologická centra (KOC), Hematoonkologická centra, Dětská onkologická centra

Česká onkologická společnost iniciovala vznik Komplexních onkologických center. Tato centra mají k dispozici veškerou potřebnou diagnostickou a léčebnou techniku a jsou v nich dostupné nejmodernější léčebné metody, včetně moderních cílených (biologických) léků a radioterapie. Síť komplexních center je doplněna regionálními ambulantními centry.

Pro léčbu leukémií a lymfomů byla zřízena Hematoonkologická centra a pro léčbu dětí s nádory dvě Dětská onkologická centra

Seznam a mapa center včetně mapek umístění center v jednotlivých nemocnicích: Mapa komplexních onkologických center

Kompletní přehled pracovišť, která se starají o onkologické pacienty, je na oficiálním portálu Národního onkologického programu NOP Online