konformní radioterapie

Konformní radioterapie zahrnuje techniky, jejichž účelem je přizpůsobit různé parametry ozařování tak, aby bylo účinně ozářeno nádorové ložisko a maximálně chráněny zdravé tkáně, což vede k vyšší účinnosti při nižším výskytu nežádoucích účinků.

Více v článcích Konformní radioterapie, Speciální metody radioterapie a Nové techniky radioterapie