kostní dřeň

Kostní dřeň (medulla ossium) je měkká tkáň v dutinách dlouhých kostí (končetin) a mezi trámci houbovité (spongiózní) kosti, ve dření jsou krvetvorné kmenové buňky, které jsou v dlouhých kostech (s výjimkou kloubních konců) postupně nahrazovány tukovou tkání. Vyšetření kostní dřeně se provádí odběrem (biopsií) z kosti hrudní (sterna = sternální punkce) nebo z kyčelní (pánevní) kosti (punkční biopsie nebo trepanobiopsie).

Při některých onemocněních přibývá nebo ubývá relativní zastoupení krvetvorných buněk ve dřeni, taková dřeň se označuje jako hypercelulární respektive hypocelulární.