kostní metabolismus

Viz osteoklasty, osteoblasty / bisfosfonáty