osteoklasty, osteoblasty / bisfosfonáty

V kosti jsou dva typy buněk – osteoklasty a osteoblasty. Za normálních podmínek osteoklasty kost "rozpouštějí", zatímco osteoblasty neustále vytvářejí kost novou - tak je kost trvale přestavována a přizpůsobována zátěži.

Porucha tohoto procesu se může projevit jako choroba. U některých onemocnění (osteoporóza, postižení kosti nádorem) převažuje aktivita osteoklastů, "rozpuštěná" kost není nahrazována novou kostí. Výsledkem je oslabení kosti, které je bolestivé a může vyústit ve zlomeninu. Kromě toho je z kostí do krve vyplavován vápník, který je vylučován ledvinami, kde se může ukládat ve formě ledvinových "kamenů". Ložiska nádoru / metastázy, ve kterých je kost rozpuštěná, se označují jako osteolytická, pokud je kost naopak "zahuštěná", jedná se o ložiska osteoplastická.

Bisfosfonáty jsou léky, které se vychytávají v kosti, kde brání aktivaci osteoklastů a "rozpouštění" kosti - tím je sníženo riziko zlomení kosti, snižuje se hladina vápníku v krvi a klesá riziko vytvoření ledvinných "kaménků". Bisfosfonáty se podávají ve formě injekcí nebo tablet. (ibandronát, klodronátpamidronát, zoledronát