léčba konkomitantní / léčba sekvenční

Konkomitantní (souběžná) léčba je současné použití více léků (několik cytostatik, chemoterapie plus cílené léky) nebo léčebných způsobů současně (chemoterapie plus radioterapie)

Je nutno volit takové kombinace, aby se jejich účinek sčítal (aditivní efekt) nebo byl větší než by odpovídalo součtu (synergie). Na druhé straně se nesmějí sčítat nežádoucí účinky jednotlivých léků nebo způsobů léčby.

Sekvenční léčba je plánované použití několika režimů léčby po sobě, například chemoterapie následovaná radioterapií, chemoterapie následovaná hormonální léčbou nebo jeden režim chemoterapie následovaný jiným režimem.