léčba konkomitantní (souběžná)

Použití více léků nebo léčebných způsobů ( radiochemoterapie ) současně.O konkomitantní léčbu jde i v případě, kdy v rámci léčebného režimu je jeden lék podán jeden den a druhý lék až následující den. Je nutno volit takové kombinace, aby se jejich účinek sčítal (aditivní efekt) nebo byl větší než by odpovídalo součtu (synergie). Na druhé straně se nesmějí sčítat nežádoucí účinky jednotlivých léků nebo způsobů léčby.