list senny (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva proti zácpě

Mechanismus účinku léku

  • Některé látky mají přímý projímavý účinek, jiné jsou metabolizovány střevními bakteriemi, metabolity stimulují střevo, urychlují pasáž a snižují vstřebávání vody a iontů ze střeva

Použití léku u onkologických pacientů

  • Rostlinný léčivý přípravek indikovaný ke krátkodobé léčbě funkční zácpy.

Způsob užívání léku

  • Sáčky nebo volné řezané listy pro přípravu čaje pije se jednou denně nejlépe na noc. Není určeno k dlouhodobému užívání

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nejsou známy.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.