lobulární karcinom

Lobulus (z latiny) = (žlázový) lalůček

Lobulární karcinom je karcinom ze žlázových lalůčků (lobulů), jedná se o jeden z typů nádoru prsu.