makrofágy

Makrofágy jsou skupina bílých krvinek, jejímž úkolem je pohlcování a likvidace cizorodých materiálů, například mikroorganismů, rozpadlých buněk apod. Vznikají z monocytů, které se z cév dostaly do tkání. V závislosti na tkáni, do které se dostanou, mohou mít různý vzhled a názvy, např. Kupfferovy buňky, histiocyty, osteoklasty či mikroglie.

Makrofágy se účastní i imunitní reakce proti nádorovým buňkám, pokud je organismus dokáže rozpoznat jako "cizí".