makrogol (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva proti zácpě

Mechanismus účinku léku

  • Makrogoly jsou dlouhé lineární polymery, na něž jsou vázány molekuly vody. Při perorálním podání zvyšují objem střevní tekutiny. Objem neabsorbované střevní tekutiny je zodpovědný za laxativní vlastnosti roztoku

Použití léku u onkologických pacientů

  • Symptomatická léčba zácpy

Způsob užívání léku

  • Prášek pro přípravu roztoku přijímaného ústy jednou denně nejlépe ráno

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není relevantní.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.