výživa (nutrice) / malnutrice / parenterální výživa

Výživa (nutrice, latinsky nutritio = výživa) je přívod potravy, která je zdrojem energie a látek potřebných pro stavbu a fungování organismu. Základní součástí nutrice jsou nutrienty - živiny (bílkoviny, lipidy, sacharidy), vitaminy, minerální látky a stopové prvky, vláknina a nestravitelné zbytky, voda a některé další látky (ochucující apod.)

Malnutrice (latinsky malus = škodlivý, zlý, špatný) je nedostatečná výživa, může se jednat jak o celkově nedostačený příjem potravy a energie, nebo o špatné složení -  nedostatek některé složky (proteinů, vitaminů apod.)

Pokud pacient není schopen dostatečného příjmu potravy (při nechutenství, bolesti, polykacích obtížích apod.) je nutno zajistit dostatečný příjem živin jinak. K tomu jsou určeny přípravky s přesně definovaným obsahem nutričních složek, a to v optimálním poměru pro potřeby pacientů v malnutrici.

Enterální výživa: Je-li možný příjem ústy, lze podávat speciální vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou buď k popíjení (tzv. sipping). Když není možný ani takový příjem stravy, je lze roztok podávat sondou zavedenou ústy nebo nosem, popřípadě speciální sondou zavedenou přes kůži do žaludku nebo do střeva (viz PEG, PEJ). 

Parenterální výživa: jiné speciálně připravené roztoky podávané formou nitrožilní infúze.

(Pozn.: Podávání běžných roztoků, včetně roztoků glukózy, k zajištění dostatečného přívodu tekutin, není "výživa")

Více v článku Výživa onkologicky nemocného