manitol (účinná látka)

Lék ze skupiny intravenózní roztoky

Mechanismus účinku léku

  • Manitol neproniká z plazmy hematoencefalickou barierou do mozku, vzniká tak osmotický tlak mezi mozkem a plazmou, což vede k úniku vody z mozku do plasmy.
  • Manitol je vylučován ledvinami, svým osmotickým účinkem brání zpětnému vstřebávání vody v ledvinových tubulech, zvyšuje se tak tvorba moči

Použití léku u onkologických pacientů

  • Podpora eliminace cisplatiny vylučované ledvinami po léčbě cisplatinou
  • Snížení nitrolebního tlaku a otoku mozku a s nimi související bolesti

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 – 60 minut

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nejsou známy žádné Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.