cisplatina (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny platinová cytostatika

Bývá označen zkratkou cDDP nebo DDP

Mechanismus účinku léku

  • Cisplatina se váže na DNA a poškozuje ji podobně jako alkylační cytostatika, vytváří pevné propojení obou řetězců nebo rozlomení řetězců DNA, tyto změny vedou k nesprávné funkci buňky a nemožnosti jejího dělení.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 6-8 hodin, zpravidla jednou za 3 – 4 týdny.
  • Cisplatina se vylučuje ledvinami, aby nedošlo k jejich poškození, je nutný před infúzí cisplatiny i po ni dostatečný přívod tekutin nitrožilními infúzemi, popř. podpora vylučování moči infúzí manitolu.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vzhledem k profilu nežádoucích účinků (např. nefrotoxicita) je možné ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.