meloxikam (účinná látka)

Lék ze skupiny nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva

Mechanismus účinku léku

  • Meloxikam je nesteroidní protizánětlivé léčivo, přesný mechanismus účinku není znám, podílí se na něm inhibice biosyntézy prostaglandinů, které jsou známy jako mediátory zánětu.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba bolesti

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Ovlivnění těchto schopností meloxikamem nepravděpodobné až zanedbatelné. Pokud však dojde k poruchám zraku, ospalosti, závrati nebo jiným poruchám centrálního nervového systému, je vhodné vyvarovat se řízení a obsluze strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.