metylfenidát (účinná látka)

Lék ze skupiny psychostimulancia

Mechanismus účinku léku

  • Mírné stimulans centrálního nervového systému. Mechanismus jeho léčebného účinku není znám. Soudí se, že blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a dopaminu do presynaptických neuronů a zvyšuje uvolňování těchto monoaminů do extraneuronálního prostoru

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba deprese a úzkosti
  • Léčba narkolepsie (ospalost a spaní během dne spánkové epizody)

Způsob užívání léku

  • Tablety s prodlouženým uvolňováním užívané ústy jednou až dvakrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Metylfenidát může způsobit závratě, ospalost a vizuální poruchy včetně problémů s akomodací, diplopie a rozmazaného vidění. Může mít mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.