metylnaltrexon (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva proti zácpě

Mechanismus účinku léku

  • Zácpa je jedním z nežádoucích opioidů používaných k léčbě bolesti. Metylnaltrexon selektivně brání vazbě opioidů na mu receptor v periferních tkáních (ve střevu). Jen v omezené míře proniká do mozku, a tedy nebrání analgetickému účinku opioidů.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba zácpy vyvolané opioidy, jestliže odpověď na léčbu laxativy není dostatečná

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou denně ob den

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Metylnaltrexon má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroj. Může se vyskytnout závrať, a ta může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.