mezotel, mezoteliom

Mezotel je tenká vrstva buněk (mezotelií), která tvoří tenkou lesklou blánu (serózu) vystýlající dutinu hrudní (pohrudnici - pleuru), břišní (pobřišnici - peritoneum) a dutinu, v níž je uloženo srdce (osrdečník – perikard).

Seróza vystýlá jak stěnu dutiny (nástěnná / parietální pohrudnice apod.), tak orgány uložené v dutině (viscerální pohrudnice apod.)

Mezoteliom je vzácně se vyskytující nádor mezotelu, může postihnout kteroukoli z výše uvedených serózních blán, nejčastější je maligní pleurální mezoteliom, a to především u osob, které dlouhodobě pracovaly s určitými formami azbestu (osinku).

V léčbě se uplatňuje především chemoterapie, u nádorů pobřišnice hypertermická intraperitoneální léčba.

Značka: C45 (Mezoteliom – mesothelioma)

Více v článku Maligní pleurální mezoteliom