monoklonální gamapatie

Viz mnohočetný myelom (plazmocytom)