mnohočetný myelom (plazmocytom)

Mnohočetný myelom (plazmocytom, Kahlerova nemoc) je hematologické nádorové onemocnění vycházející z plazmocytů - buněk, které produkují obranné protilátky (imunoglobuliny). Nádorové buňky produkují vysoké množství protilátky. Protože všechny nádorové buňky jsou potomky jedné výchozí buňky – tvoří jeden klon, produkují všechny stejnou (= monoklonální) protilátku, označovanou jako paraprotein, vysoká hladina paraproteinu v krvi se označuje jako paraproteinémie nebo monoklonální gamapatie.

Části paraproteinů, které mohou pronikat do moči, se nazývají Bence Jonesova bílkovina. V moči se dají prokázat speciálním vyšetřením (elektroforézou).

Nádor vzniká v kostní dřeni, brání krvetvorbě, narušuje kost, způsobuje bolest a může vést k patologické zlomenině, později může vytvářet ložiska po těle. Paraprotein se může usazovat v různých orgánech ve formě amyloidu, jeho části vylučované ledvinami mohou ucpat ledvinné kanálky a ledviny poškodit.

Léčba zahrnuje chemoterapii a/nebo cílenou (biologickou) léčbu, může následovat vysokodávkovaná terapie a autologní transplantace krvetvorných buněk. Při bolesti nebo hrozbě patologické zlomeniny je možné lokální ozáření

Více v článku O mnohočetném myelomu