na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita, ADCC

Pokud se (monoklonální) protilátka naváže na nádorovou (nebo jinou) buňku, je její opačný pól (Fc fragment) rozeznán specifickým receptorem na NK buňkách (z anglického natural killer = přirozený zabíječ). Tyto buňky se naváží a protilátku a tedy na nádorovou buňku, kterou svými enzymy usmrtí. Proces se nazývá na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita (anglicky antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC)