chirurgická léčba

Chirurgická (operační) léčba u většiny nádorů představuje základní léčebný přístup, úplné odstranění nádoru pak zpravidla bývá předpokladem vyléčení nádorového onemocnění. Jsou ovšem i nádory, u kterých se chirurgická léčba primárně nepoužívá. Jde především o hematologické nádory a nádory, které je možno léčit jiným způsobem (některé nádory dělohy, některé nádory prostaty, choriokarcinom).

Operace dle výsledku:

 • radikální operace: Úplné odstranění nádoru a dostatečné množství okolní tkáně (lemu) kam mohou zasahovat mikroskopické výběžky nádoru. Dle typu nádoru se popřípadě provádí i odstranění regionálních lymfatických uzlin (lymfadenektomie). Úplné odstranění nádoru potvrzené při mikroskopickém vyšetřením patologem (nádor nikde nedosahuje k okraji resekátu) se označuje jako R0 resekce
 • debulking: V některých případech (karcinom vaječníku) je i při nemožnosti úplného odstranění nádoru (a jeho metastáz) vhodné odstranění co největší části nádoru. Pokud v těle zbude jen minimální množství nádoru, je šance na jeho vyléčení jinými způsoby.
  Jako debulking se někdy označuje též zmenšení nádoru jinou metodou (neoadjuvantní chemoterapií, radioterapií). Pojem debulking vychází z anglického bulky = objemný.
 • paliativní operace: Cílem je odstranění (prevence) významných komplikací, např. krvácení, uzávěr střeva (ileus), tlak nádoru na důležité orgány (mozek, mícha), atd.
 • explorativní operace: Ověření stavu napři dutiny břišní (explorativní laparoskopie), nitrohrudních orgánů (explorativní torakotomie) apod., pokud nejsou dostatečné zobrazovacího nebo endoskopického vyšetření.

Operace dle rozsahu:

 • -ektomie: Vynětí (vyříznutí) celého orgánu nebo jeho definované části (z latinského ectomia = vynětí). Prvá část slova označuje vyjmutý orgán (část), např. cystektomie – vynětí močového měchýře, gastrektomie – v. žaludku, maxilektomie – v. horní čelisti, nefrektomie – v. ledviny, pneumonektomie – v. celé plíce, lobektomie – v. laloku (např. plic, mozku, jater apod.), segmentektomie – v. anatomického segmentu (např. jater).
 • amputace: Odstranění periferní (okrajové) části těla nebo orgánu – končetiny, konečníku, prsu
 • ablace: Chirurgické odnětí / snesení povrchových útvarů nebo orgánu (ablace prsu = mastektomie, ablace polypu, nehtu apod.)
 • resekce: Vynětí (vyříznutí) části orgánu (s nádorem), např. resekce žaludku, resekce střeva, resekce jater.
 • excize: Vyříznutí nevelkého ložiska patologické tkáně nebo jen odebrání vzorek k histologickému vyšetření např. i při endoskopickém vyšetření
 • exstirpace: Vynětí celého útvaru (nádoru, cysty) nebo orgánu

Více v článku Onkochirurgie