chirurgická léčba

Chirurgická (operační) léčba u většiny nádorů představuje základní léčebný přístup, úplné odstranění nádoru pak zpravidla bývá předpokladem vyléčení nádorového onemocnění. Jsou ovšem i nádory, u kterých se chirurgická léčba primárně nepoužívá. Jde především o hematologické nádory a nádory, které je možno léčit jiným způsobem (některé nádory dělohy, některé nádory prostaty, choriokarcinom). Protože nádory rostou infiltrativně – výběžky nádoru pronikají do okolní tkáně, musí chirurg odstranit nejen makroskopicky viditelný nádor, ale i okolní tkáně. Patolog pak mikroskopicky vyšetřuje i okraje resektátu (odebrané tkáně) a určuje, zda byl nádor skutečně odstraněn celý. U některých nádorů se provádí u lymfadenektomie (odstranění regionálních lymfatických uzlin) v nichž by mohly být lymfogenní metastázy

 • Radikální operace
  Úplné odstranění nádoru a dostatečné množství okolní tkáně (lemu) popřípadě i regionálních lymfatických uzlin.
 • Paliativní operace
  Částečné odstranění nádoru v případě, že není možná radikální operace, avšak nádor způsobuje významné komplikace nebo vznik těchto komplikací hrozí. Může se jednat o krvácení, uzávěr střeva (ileus), tlak nádoru na důležité orgány (mozek, mícha), atd.
 • Debulking
  V některých případech (karcinom vaječníku) je i při nemožnosti úplného odstranění nádoru (a jeho metastáz) vhodné odstranění co největší části nádoru. Pokud v těle zbude jen minimální množství nádoru, je šance na jeho vyléčení jinými způsoby.
 • Explorativní operace
  Cílem (nebo výsledkem) operace je pouze prozkoumání stavu dutiny břišní (explorativní laparoskopie), nitrohrudních orgánů (explorativní torakotomie), apod. V současné době jsou explorativní operace spíše výjimkou, protože stav nitrobřišních či nitrohrudních orgánů je zpravidla možno posoudit zobrazovacím vyšetřením nebo endoskopickým vyšetřením.
 • resekce
  Vynětí (vyříznutí) části orgánu (s nádorem), např. resekce žaludku, resekce střeva, resekce jater. Excize je výkon menšího rozsahu, zpravidla se jedná jen o odebrání vzorků k biotickému vyšetření
 • -ektomie
  Vynětí (vyříznutí) celého orgánu nebo jeho definované části. Prvá část slova označuje vyjmutý orgán (část).

Přečtěte si článek na Linkos: Chirurgická léčba

Podívejte se také na video o operacích prsu.