naproxen (účinná látka)

Lék ze skupiny nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva

Mechanismus účinku léku

  • Hlavním mechanismem působení je inhibice cyklooxygenázyenzymu, který se podílí na tvorbě prostaglandinů. Výsledkem je snížená hladina prostaglandinů v různých tělních tekutinách a tkáních. Prostaglandiny zvyšují citlivost nervových buněk k bolesti. Pokud je jejich syntéza blokována, citlivost nervů se snižuje

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba bolesti není vhodné dlouhodobé užívání

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety nebo tobolky užívané ústy po 6 až 8 hodinách maximálně 6x 275 mg

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Někteří pacienti mohou pociťovat ospalost, závratě, točení hlavy, nespavost, únavu, poruchy zraku nebo deprese. Pokud pacienti pociťují tyto nebo podobné nežádoucí účinky, neměli by řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.