Nottinghamská klasifikace

Nottinghamská klasifikace je nepříliš často užívaná klasifikace mamografického obrazu zpětně hodnoceného dle výsledku biopsie.

A= zhoubný nádor vyžadující chirurgické odstranění C = nezhoubný nález B = nejistý nález, např. nádorové ložisko, histologicky však nezhoubný nádor