(ne)ohraničený nádor

Ohraničený nádor je nádor, který má jasné hranice mezi nádorovou a zdravou tkání, a to nejen makroskopicky, ale i mikroskopicky. Tak tomu bývá především u nádorů nezhoubných.

Zhoubné nádory zpravidla toto ostré ohraničení postrádají. I když makroskopicky se může zdát, že je ohraničený, mikroskopické vyšetření prokáže výběžky nádoru pronikající i poměrně daleko do zdravé tkáně*.

Patolog při vyšetření odstraněného nádoru (resekátu) popisuje i vztah nádorových buněk k okraji resekátu. Pokud nádorové buňky zastihne až u okraje, jde o "pozitivní okraj". V takovém případě se zvažuje opakování operace.

*Hippokrates (460 – ca 377 př. n. l.) popsal nádor jako "dlouhé výběžky (podobné račím nohám) vybíhající do zdravých tkání". Ze slova karkinos = rak jsou pak odvozeny názvy v mnoha jazycích, včetně českého "překladu" rakovina.