olanzapin (účinná látka)

Lék ze skupiny antipsychotika neuroleptika

Mechanismus účinku léku

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence a léčba nevolnosti a zvracení při chemoterapii radioterapii
  • Nespavost úzkost a deprese delirium

Způsob užívání léku

  • Tablety nebo potahované tablety užívané ústy.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Olanzapin může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení motorových vozidel.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.