ondansetron (účinná látka)

Lék ze skupiny antiemetika antagonisté serotoninových 5HT3 receptorů ("setrony")

Mechanismus účinku léku

  • Přesný mechanismus není znám. Cytostatika a radioterapie mohou způsobit uvolnění serotoninu (5-hydroxytriptaminu – 5HT) v tenkém střevě. 5HT aktivuje receptory 5HT3 na buňkách nervus vagus (bloudivý nerv) ve střevě a současně chemorecepční centrum v mozku. Tím je aktivováno centrum pro zvracení v jiné části mozku.
  • Setrony blokují receptory 5HT3 a inaktivují tento mechanismus

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát denně
  • Čípky užívané jednou denně
  • Nitrožilní injekce nebo infúze nitrosvalová injekce
  • Zpravidla se kombinuje injekční forma bezprostředně před zahájením chemoterapie nebo radioterapie a tablety nebo čípky dříve před zahájením léčby a až 5 následujících dní.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Lék nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.