padeliporfin (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny fotosenzitizéry používané při fotodynamické terapii

Mechanismus účinku léku

  • Padeliporfin se podává do žíly, následně se sondou zavedenou do konečníku provede ozáření postižené části prostaty laserem. Ozářením padeliporfinu dochází k chemické reakci za vzniku kyslíkových radikálů, následuje řada patofyziologických dějů, které vedou k nekróze nádorových buněk

Registrované indikace

  • Adenokarcinom prostaty s nízkým rizikem lokalizovaný v jednom laloku a s očekávanou délkou života ≥ 10 let

Způsob užívání léku

  • Jednorázová nitrožilní injekce 10 minut, okamžitě následuje ozáření prostaty laserem 22,5 min.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vzhledem k tomu, že zákrok zahrnuje celkovou anestezii, nemají pacienti vykonávat složité úkoly, jako je řízení nebo obsluhování strojů, po dobu 24 hodin po navození celkové anestezie.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek)