palonosetron (účinná látka)

Lék ze skupiny antiemetika antagonisté serotoninových 5HT3 receptorů ("setrony")

Mechanismus účinku léku

  • Přesný mechanismus není znám. Cytostatika a radioterapie mohou způsobit uvolnění serotoninu (5-hydroxytriptaminu – 5HT) v tenkém střevě. 5HT aktivuje receptory 5HT3 na buňkách nervus vagus (bloudivý nerv) ve střevě a současně chemorecepční centrum v mozku. Tím je aktivováno centrum pro zvracení v jiné části mozku.
  • Setrony blokují receptory 5HT3 a inaktivují tento mechanismus

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce 30 minut před chemoterapií

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Palonosetron může vyvolat závratě, spavost či únavu, pacienti musí během řízení nebo obsluhy strojů postupovat opatrně

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.