paracetamol (účinná látka)

Lék ze skupiny analgetika a antipyretika

Mechanismus účinku léku

  • Mechanismus účinku je pravděpodobně podobný působení kyseliny acetylsalicylové a je závislý na inhibici prostaglandinů v centrálním nervovém systému. Paracetamol je analgetikum – antipyretikum s dobrou gastrointestinální snášenlivostí. Neovlivňuje glykémii a je tedy vhodný i u diabetiků. Lze jej použít všude tam, kde jsou kontraindikovány salicyláty. Analgetický účinek paracetamolu po jednorázové terapeutické dávce 0,5–1 g trvá 3–6 hodin, antipyretický 3–4 hodiny. Intenzita obou účinků odpovídá kyselině acetylsalicylové ve shodných dávkách.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba bolesti

Způsob užívání léku

  • Tablety, potahované tablety, tobolky nebo prášek pro přípravu nápoje.
  • Užívá se ústy dle potřeby několikrát denně v odstupu nejméně 4 hodiny, maximálně 8 x 500 mg za den, při dlouhodobém užívání maximálně 6 x 500 mg (platí pro dospělé).
  • Užívá se nezávisle na jídle

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Paracetamol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.