PET/CT

Pozitronová emisní tomografie (PET) zobrazuje metabolicky aktivní tkáně, nevýhodou je obtížnost určení anatomicky přesné lokalizace zobrazených ložisek. Proto se kombinuje s výpočetní tomografií (CT) v jednom přístroji – PET/CT. Tento přístroj provádí souběžně oba typy vyšetření. CT zobrazuje všechny anatomické struktury (zpravidla ve stupních šedi), do nich se (barevně) promítají ložiska detekována PET, které je tak možno přesně lokalizovat.