PET/CT

Přístroj kombinující výhody pozitronové emisní tomografie (PET) a výpočetní tomografie. PET poskytuje informace o povaze ložiska (např. zvětšené uzliny), získaný obraz je však neostrý a není možná naprosto přesná lokalizace ložiska. Na CT je naproti tomu ložisko (uzlina) přesně lokalizována a je určen její vztah k okolí, není ale vždy možné rozlišení uzliny s metastázou od uzliny, která je zvětšená z jiného důvodu. Na PET/CT jsou provedena obě vyšetření současně, takže je možná přesná lokalizace podezřelého ložiska (CT) i určení jeho povahy (PET).