HMB45

Protilátka HMB45 je monoklonální protilátka, s jejíž pomocí patolog prokazuje, že se jedná o nádor z pigmentových buněk, např. melanom.