premedikace

Premedikace je podávání léků jako příprava na vlastní léčebný zákrok s cílem tento zákrok usnadnit a/nebo snížit riziko nežádoucích účinků. Běžná je premedikace např. před endoskopickým vyšetřením, před operací apod.

Premedikace se podává rovněž před léčbou některými protinádorovými léky. Jedná se např. o kortikoidy, antihistaminikaantiemetika, ap. Premedikace může být podána např. den předem nebo před vlastní léčbou. V některých případech podávání těchto léků pokračuje (až několik dní) i po aplikaci protinádorového léku.