endoskopie

Endoskopie je vyšetření vnitřních orgánů zrakem pomocí optických přístrojů – endoskopů. Dříve byly k dispozici pouze pevné (neohebné, rigidní) trubice, nověji ohebné přístroje, kterými je možno proniknout přes různá zakřivení (do celé zažívací trubice – žaludku a střev, do jednotlivých větví průdušek apod.). V nich je obraz přenášen skleněnými vlákny (fibroskopy) a nejnověji je na konci přístroje kamera a obraz je přenášen na obrazovku. Endoskopy umožňují provedení biopsie (odběru vzorku tkáně na histologické nebo cytologické vyšetření), jednoduchý chirurgický výkon nebo složitější břišní operace (laparoskopické operace).

Provádějí se např. tato endoskopická vyšetření:

 • bronchoskopie – vyšetření průdušnice (trachey) a průdušek (bronchů) za použití bronchoskopu. Jde o základní vyšetření při podezření na nádor karcinom plic. Pokud je nádor v dosahu bronchoskopu, je možné provedení excise – odběr vzorku tkáně na morfologické vyšetření. Pokud nádor není při bronchoskopii viditelný, provádí sběr buněk z povrchu sliznice pomocí kartáčku (kartáčková biopsie, brush biopsie) nebo výplach (laváž). Laváž se provádí i na zjištění původce infekce v průduškách.
  Podívejte se na video Bronchoskopie na webu MojeMedicina.cz.
 • cystoskopie - vyšetření močového měchýře cystoskopem.
 • gastroskopie, gastroduodenoskopie - vyšetření žaludku (a dvanáctníku) gastroskopem.
  Podívejte se na video Gastroskopie na webu MojeMedicina.cz.
 • kolonoskopie / sigmoideoskopie / rektoskopie – při kolonoskopii je ohebným kolonoskopem prohlédnuto celé tlusté střevo, při sigmoideoskopii jen oblast esovité kličky, při rektoskopii je pevným optickým rektoskopem prohlédnut konečník (rektum). Při těchto vyšetřeních lze odstranit polypy (endoskopická polypektomie – EPE) a odebrat vzorek (biopsii) z každého podezřelého útvaru nebo provést jiné diagnostické či léčebné úkony.
  V případě, že je průsvit (lumen) tlustého střeva zúžen nádorem (nebo jiným procesem), není možné prohlédnout tlusté střevo celé. Tuto nevýhodu nemá virtuální kolonoskopie, což není vyšetření endoskopické, ale CT vyšetření.
  Podívejte se na video Rektoskopie a kolonoskopie na webu MojeMedicina.cz.
 • kolposkopie – vyšetření povrchu děložního čípku pomocí speciálního mikroskopu - kolposkopu, který umožňuje zachytit časné změny (dysplazie, metaplazie) na děložním čípku. Z hlediska vyšetřované pacientky se kolposkopické vyšetření nijak zásadně neliší od běžného gynekologického vyšetření.
 • laparoskopie – vyšetření dutiny břišní laparoskopem. Pomocí laparoskopu lze provádět i řadu břišních operací.
  Podívejte se na video Laparoskopické operace na webu MojeMedicina.cz.
 • laryngoskopie, mikrolaryngoskopie - vyšetření hrtanu (především hlasivek). Laryngoskopii dělíme na nepřímou, kdy lékař pozoruje hrtan v pomocí zrcátka, a na přímou, kdy je použit optický přístroj - laryngoskop. Při mikrolaryngoskopii je obraz zvětšen, což umožňuje i velice jemné zákroky.
 • mediastinoskopie – vyšetření mezihrudí (mediastina) mediastinoskopem. Přístroj se zavádí do hrudníku z krátkého řezu nad hrudní kostí. Provádí se při rozhodování, zda je plicní nádor možno operovat, pokud z jiných vyšetření nelze spolehlivě stanovit, zda a v jakém rozsahu jsou nádorem postiženy mediastinální uzliny. Používá se také k odběru uzlin ke stanovení diagnózy.