endoskopie

Endoskopie je vyšetření vnitřních orgánů zrakem pomocí optických přístrojů – endoskopů. Jedná se buď o pevné (neohebné, rigidní) trubice nebo o trubice ohebné, v nichž je obraz přenášen skleněnými vlákny (fibroskopy). Endoskopy umožňují provedení biopsie (odběru vzorku tkáně na morfologické vyšetření), či jednoduchý chirurgický výkon.

 • Bronchoskopie
  Endoskopické vyšetření průdušnice (trachey) a průdušek (bronchů) za použití bronchoskopu. Jde o základní vyšetření při podezření na nádor průdušek (nádor plic, bronchogenní karcinom): Pokud je nádor v dosahu bronchoskopu, je možné provedení excise – odběr vzorku tkáně na morfologické vyšetření. Pokud nádor není při bronchoskopii viditelný, provádí sběr buněk z povrchu sliznice pomocí kartáčku (kartáčková biopsie, brush biopsie) nebo výplach (laváž). Laváž se provádí i na zjištění původce infekce v průduškách. Podívejte se na video o bronchoskopii.
 • Cystoskopie
  Vyšetření močového měchýře cystoskopem.
 • Gastroskopie, gastroduodenoskopie
  Vyšetření žaludku (a dvanáctníku) gastroskopem. Podívejte se na video o gastroskopii.
 • Kolonoskopie / rektoskopie
  Při kolonoskopii je tenkým ohebným přístrojem s optikou prohlédnuto celé tlusté střevo, při rektoskopii je pevným optickým přístrojem prohlédnut konečník (rektum). Při těchto vyšetřeních lze odstranit polypy a odebrat vzorek (biopsii) z každého podezřelého útvaru nebo provést jiné diagnostické či léčebné úkony.
  Před vyšetřením je nutné dokonalé vyprázdnění tlustého střeva, nemocný proto musí vypít větší množství speciální tekutiny a podstoupit očistné klysma. V případě, že je průsvit (lumen) tlustého střeva zúžen nádorem (nebo jiným procesem), není možné prohlednout tlusté střevo celé. Tuto nevýhodu nemá virtuální kolonoskopie, což není vyšetření endoskopické, ale CT vyšetření. Podívejte se na video o rektoskopii a kolonoskopii.
 • Kolposkopie
  vyšetření povrchu děložního čípku pomocí speciálního mikroskopu - kolposkopu, který umožňuje zachytit časné změny na děložním čípku. Z hlediska vyšetřované pacientky se kolposkopické vyšetření nijak zásadně neliší od běžného gynekologického vyšetření.
 • Laparoskopie
  Vyšetření dutiny břišní laparoskopem. S pomocí laparoskopu lze provádět i řadu břišních operací. Podívejte se na video o laparoskopických operacích.
 • Laryngoskopie, mikrolaryngoskopie
  Vyšetření hrtanu (především hlasivek). Laryngoskopii dělíme na nepřímou, kdy lékař pozoruje hrtan v pomocí zrcátka, a na přímou, kdy je použit optický přístroj - laryngoskop. Jako u ostatních endoskopických metod je i při laryngoskopii možné odebrání tkáně na histologické vyšetření, chirurgické ošetření apod. Při mikrolaryngoskopii je obraz zvětšen, což umožňuje i velice jemné zákroky.
 • Mediastinoskopie
  Endoskopické vyšetření mediastina mediastinoskopem. Přístroj se zavádí do hrudníku z krátkého řezu nad hrudní kostí. Provádí se při rozhodování, zda je plicní nádor možno operovat a z jiných vyšetření nelze spolehlivě stanovit, zda a v jakém rozsahu jsou nádorem postiženy mediastinální uzliny. Používá se také k odběru uzlin ke stanovení diagnózy.
 • Rektoskopie
  viz. výše KOLONOSKOPIE / REKTOSKOPIE
 • Sigmoideoskopie
  Slouží k vyšetření poslední části tlustého střeva a konečníku, je to vyšetření velmi podobné koloskopii.
 • Virtuální kolonoskopie
  viz. CT