kortikoidy

Kortikoidy (kortikosteroidy) jsou steroidní hormony tvořené v kůře nadledvinek (kůra = cortex) a řada podobných uměle připravených molekul.

Kortikoidy mají protizánětlivé, protialergické a další účinky.

V onkologii se používají krátkodobě před podáním některých cytostatik jako premedikace ke snížení rizika reakce na tyto léky, spolu s jinými léky k omezení nevolnosti a zvracení, někdy v průběhu radioterapie.

Mají i přímý účinek na některé nádorové buňky a jsou proto dlouhodobě podávány jako součást léčebných kombinací pro léčbu některých hematologických nádorů.

Jsou používány k léčbě celé řady jiných (nenádorových) onemocnění.

Při léčbě kortikoidy je vždy nutný dohled lékaře, jejich dlouhodobé podávání může zhoršit diabetes mellitus (cukrovku), žaludeční vředy, snižuje odolnost vůči infekcím atd. Dlouhodobé podávání vysokých dávek kortikoidů (nebo jejich patologická nadprodukce) vede rovněž k typickému zduření obličeje, vzniká "měsícovitý obličej", po ukončení léčby se vzhled vrací k normálu.

Používají se např. dexametazon, hydrokortison, metylprednisolonprednison