prognóza

Prognóza je předpověď, prognóza onemocnění je pravděpodobný průběh onemocnění a jeho vyústění.

Prognostický faktor je faktor, který určuje / ovlivňuje prognózu onemocnění (do jisté míry bez ohledu na způsob léčby), takový faktorem může být např. věk, pohlaví, stádium onemocnění, biomarker atd.

Prognóza nejistá (dubiózní, z latinského dubiosus = pochybný, nejistý) – nelze s jistotou stanovit, jak onemocnění skončí

Prognóza nepříznivá (infaustní, z latinského infaustus – nepříznivý) – onemocnění nelze vyléčit a skončí úmrtím.