stádium onemocnění

Dle rozsahu primárního nádoru a případných metastáz se stanovuje stádium onemocnění.

U většiny nádorů se stanovuje na základě TNM klasifikace, takto určené stádium je někdy upřesněno hodnocením dle AJCC (American Joint Committee in Cancer). U některých nádorů se vedle nebo společně s TMN používají další klasifikace, například Dukesova klasifikace karcinomu tlustého střeva, FIGO klasifikace gynekologických nádorů (FIGO = International Federation of Gynecology and Obstetrics).

Staging: určení stádia / soubor vyšetření k určení stádia nemoci specifický pro každou lokalizaci / typ nádoru