stádium onemocnění

Stádium onemocnění se určuje na základě rozsahu primárního nádoru (velikost nádoru a jeho vztah k okolním tkáním) a případných metastáz.

U většiny nádorů se stanovuje na základě TNM klasifikace (zpravidla se používá dělení na stádia I až IV), takto určené stádium je někdy upřesněno hodnocením dle AJCC (American Joint Committee in Cancer). U některých nádorů se vedle nebo společně s TMN používají další klasifikace, například Dukesova klasifikace karcinomu tlustého střeva, FIGO klasifikace gynekologických nádorů (FIGO = International Federation of Gynecology and Obstetrics)

Staging: určení stádia / soubor vyšetření k určení stádia nemoci specifický pro každou lokalizaci / typ nádoru

Restaging: opakované vyšetření v průběhu léčby nebo po léčbě nebo v případě relapsu nebo progrese nemoci