biomarkery

Biomarkery jsou specifické molekuly na povrchu nebo uvnitř nádorových buněk, jejichž přítomnost (exprese), nadměrná přítomnost (overexprese) nebo změna struktury (mutace) může mít prognostický a/nebo prediktivní význam.

 • Prognostický marker napovídá prognózu onemocnění, tedy to jak se bude onemocnění chovat (agresivita, pravděpodobnost metastazování ap.). Prognostický marker může ovlivnit celkovou léčebnou strategii, nepředpovídá však účinnost konkrétního léku.
 • Prediktivní marker předpovídá (predikuje), zda konkrétní lék pravděpodobně bude či nebude účinný.

Tyto markery se stanovují při histologickém vyšetření nádoru přímo v nádorových buňkách. Pokud stav markeru ovlivňuje použití (poměrně) drahých cílených léků, je nutné, aby vyšetření proběhlo ve specializovaných referenčních laboratořích, kde se v současné době stanovují následující biologické markery:

 • HER2
 • EGFR
 • RAS (KRAS, NRAS)
 • BRAF
 • ALK
 • PDL-1

Dále se mohou vyšetřit např. tyto markery:

 • steroidní receptory (standardně u všech karcinomů prsu)
 • ki67
 • cyklin D1
 • TOP2A
 • c-kit
 • PDGFRa

Pozn. Nelze zaměňovat biomarkery a nádorové markery / onkomarkery v krvi pacienta, které slouží ke sledování aktivity nemoci v průběhu léčby