očkovací látka proti lidskému papilomaviru (HPV) (účinná látka)

▼Lék ze skupiny vakcíny proti papilomaviru

Mechanismus účinku léku

  • Vakcíny obsahují bílkoviny obalu viru a jejich podání vede k vytvoření imunity. HPV virů je několik typů (označují se čísly) jednotlivé vakcíny vytvářejí imunitu proti dvěma až devíti typům viru. 

Registrované indikace

  • Vakcína určená k podání jedincům ve věku od 9 let k prevenci:
    • premaligních anogenitálních lézí (cervikálních, vulválních, vaginálních a análních)
    • cervikálních a análních karcinomů, které jsou způsobeny určitými onkogenními typy lidských papilomavirů (HPV)
    • bradavic genitálu (condylomata acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV.

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová injekce podává se celkem dvakrát až třikrát (v odstupu několika týdnů dle typů látky)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Některé z účinků mohou dočasně ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravek (Gardasil 9) označený tímto symbolem podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek)