ranitidin (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu, antihistaminika – antagonisté H2 receptorů

Mechanismus účinku léku

  • Ranitidin blokuje H2-receptory v buňkách žaludeční sliznice, čímž inhibuje sekreci žaludeční kyseliny.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy
  • Nitrožilní nebo nitrosvalová injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není relevantní.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.