redistribuce

Redistribuce je proces, který probíhá v průběhu radioterapie. Na léčbu zářením (radioterapii) nejsou citlivé všechny buňky v nádoru, nejcitlivější jsou buňky, u kterých právě probíhá buněčné dělení, citlivost je navíc závislá na fázi dělení. Buňky, které nemají dostatek kyslíku, se nedělí a k ozáření jsou nejméně citlivé. Po jednom ozáření je tak poškozena /zničena jen část buněk. Po jejich zničení se mohou začít dělit některé dosud klidové buňky, na další dávku záření již mohou být citlivé.