rezistentní / refrakterní

Rezistentní / refrakterní = necitlivý, vzdorující, odolný, nereagující (např. nádor), (latinsky resistentia = odolnost, odpor, refractarius = odporující)

Slovem refrakterní bývá vyjádřen vyšší stupeň necitlivosti, např. rychlá progrese brzy po zahájení léčby, necitlivost k více různým režimům léčby, apod.