retinoblastom

Retinoblastom je nádor vycházející z buněk oční sítnice. Vyskytuje se nejčastěji u malých dětí ve věku dvou let, v pozdějším věku je vzácný. Je důsledkem mutace genu a může mít rodinný výskyt, u části dětí jsou postiženy obě oči. Většinu dětí je možno zcela vyléčit.

Více o retinoblastomu v článku Zhoubné nádory oka, očnice, víček a slzné žlázy