romiplostim (účinná látka)

Lék ze skupiny systémová hemostatika

Mechanismus účinku léku

  • Podporuje tvorbu krevních destiček

Registrované indikace

  • Chronická forma imunitní (idiopatické) trombocytopenické purpury (ITP) u pacientů refrakterních k jiným způsobům léčby

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Romiplostim mírně ovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu klinických hodnocení pociťovali někteří pacienti lehké až středně závažné přechodné záchvaty závratí

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.