schwanom / neurilemom

nádor vycházející z buněk, které tvoří obal nervových vláken (neurilema, Schwannova pochva)