sternotomie

Sternotomie je "rozříznutí" hrudní kosti (latinsky sternum = hrudní kost, tome = řez), tedy chirurgický zákrok, který se provádí k zajištění přístupu do mezihrudí (střední části hrudníku mezi plícemi), např. při větší operaci srdce