mediastinum (mezihrudí)

Mediastinum (mezihrudí) je střední část hrudníku – prostor mezi oběma hrudními dutinami / plícemi. V mezihrudí je uloženo srdce, velké cévy, jícen, průdušnice (trachea) a mediastinální lymfatické (mízní) uzliny.

Uzliny v mediastinu mohou být postiženy metastázou nádoru (mediastinální lymfadenopatie) plic nebo jiných nádorů.

Některé útvary v mediastinu jsou dostupné pro endoskopické vyšetření (mediastinoskopii)