karina

Karina (latinsky carina = kýl) je "hrana" v místě, kde průdušnice (trachea) větví v pravou a levou průdušku, průdušnice spolu s průduškami tak tvoří útvar ve tvaru obráceného Y.  Subkarinní lymfatické (mízní) uzliny jsou uzliny, které jsou uloženy pod karinou (mezi oběma raménky onoho Y).